Fullfilment Fund Celebrity Pokerat Blvd 3 8-12-07 - rudytorresrocks